Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Young,Female,Caregiver,Helping,Senior,Woman,Getting,Up
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Doctor.
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Senior woman with cane and young caregiver sitting on bench in park
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Care giver or nurse helping elderly woman to get out of shower
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
previous arrow
next arrow

Algemeen belang

Stichting Vrienden van CuraSpes is opgericht op 1 juni 201. Met de werkzaamheden van Stichting Vrienden van CuraSpes wordt het algemeen belang gediend: niet alleen de cliënten van Thuiszorgbureau CuraSpes plukken er de vruchten van. Ook senioren in het zorggebied van CuraSpes hebben baat bij de projecten, waaraan ook zij kunnen deelnemen. Daarmee ondersteunt Stichting Vrienden van CuraSpes deze kwetsbare senioren zo lang mogelijk onafhankelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Doelstellingen

Vrienden van Curaspes richt zich op het financieel mogelijk maken van projecten voor kwetsbare ouderen in Leidschenveen, die het welzijn verhogen, maar niet direct zorg gerelateerd zijn en daardoor niet door de overheid worden gefinancierd. De Stichting stelt zich ten doel de onderlinge contacten van kwetsbare ouderen te bevorderen om o.a. te voorkomen dat mensen in een isolement raken. De projecten die Vrienden van CuraSpes ondersteunt richten zich op vier thema’s: cultuur, contact & ontmoeting, sport & beweging en mantelzorgondersteuning. 

Vrienden van CuraSpes stelt de levenskwaliteit van senioren voorop. Niet iedereen is in staat om in onze maatschappij het hoofd boven water te houden. De maatschappij is dynamisch, wordt ingewikkelder, meer divers en meer individualistisch. Digitalisering maakt het leven voor mensen enerzijds makkelijker, maar zet anderzijds mensen die deze ontwikkeling niet kunnen bijhouden. Vrienden van CuraSpes slaat een brug tussen hen die meekomen in de maatschappij en zij die de weg dreigen kwijt te raken. Wij stimuleren gemeenschapszin, versterken de samenleving en samenredzaamheid. Opdat iedereen binnen zijn vermogen mee blijft doen en formele en informele ondersteuning elkaar versterken. Wij zijn overtuigd van het belang van regie voor onze cliënten en in aansluiting daarop voor onze medewerkers, vrijwilligers en voor de samenleving. Om dat te kunnen doen vormen we een professionele, resultaatgerichte organisatie van beroepskrachten en vrijwilligers, die uitgaat van de vraag van de individu en de samenleving. Onze werkwijze is verbindend, innovatief, flexibel en resultaatgericht. Wij geloven sterk in samenwerking. Door samen te werken met anderen kunnen wij problemen eerder signaleren en helpen voorkomen. Door de handen ineen te slaan komen wij tot de beste zorg of oplossing voor een ieder. 

De Stichting is in het leven geroepen om daar waar mogelijk en gewenst het welzijn van kwetsbare ouderen in Leidschenveen en omgeving te bevorderen. Dat doel kan bereikt worden door verbinding te stimuleren. Vrienden van CuraSpes wil dat kwetsbare ouderen het maximale uit hun leven kunnen halen. Dat ze zoveel mogelijk regie over hun eigen leven houden en kunnen meedoen aan activiteiten. De Stichting zamelt geld in voor mooie projecten en activiteiten die niet binnen de normale zorgverlening vallen. Of het nu gaat om vrijetijdsbesteding, sporten, vervoer, welzijn of lekker ontspannen, Vrienden van CuraSpes zorgt voor de financiële ondersteuning van goede ideeën om het leven van kwetsbare ouderen mooier te maken.

Deze doelstelling wordt op verschillende manieren uitgevoerd:

  • Door fondsenwerving via donateurs;
  • Door fondsenwerving via legaten, vermogensfondsen en subsidieverstrekkers;
  • Door het organiseren van fondsenwervende evenementen en acties;
  • Door het beschikbaar stellen van faciliteiten;
  • Door communicatie via internet, nieuwsbrieven en social media;
  • Door het geven van spreekbeurten en presentaties, voorlichting, preventielessen en nazorgactiviteiten;
  • Ook zullen we bewoners en hun familieleden uitnodigen om de doelstellingen van de Stichting te helpen ondersteunen met vrijwillige bijdragen.

De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. Alle  inkomsten komen ten goede aan de stichting en daarmee aan het realiseren van de doelstellingen van de Stichting. Om de doelstellingen van de Stichting Vrienden Van te kunnen realiseren heeft de Stichting geld nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Vrienden van CuraSpes: www.vriendenvancuraspes.nl