Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Young,Female,Caregiver,Helping,Senior,Woman,Getting,Up
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Doctor.
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Senior woman with cane and young caregiver sitting on bench in park
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Care giver or nurse helping elderly woman to get out of shower
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
previous arrow
next arrow

Cliëntenraad

Cliëntenraad: meepraten over beleid en kwaliteit van zorg

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad is er voor cliënten. Zij behartigt de algemene belangen van iedereen die zorg en/of begeleiding krijgt van Thuiszorgbureau CuraSpes B.V. Dit doet ze door de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren over het belang van de cliënt. De cliëntenraad praat mee over het beleid, de kwaliteit van zorg en welzijn en behartigen de belangen van bewoners. De leden van de raad hebben op een groot aantal punten inspraak, overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliëntenraad en Thuiszorgbureau CuraSpes vastgelegd. Hieraan kan niet getornd worden. De cliëntenraad zorgt ervoor dat cliënten en hun familie/vertegenwoordigers gehoord worden en mee kunnen praten. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, hiervoor is er namelijk een klachtencommissie. De bevoegdheden van de cliëntenraad en de verhouding met de directie zijn vastgelegd in een reglement.

Advies- en instemmingsrecht

Thuiszorgbureau CuraSpes informeert de cliëntenraad over zaken van algemeen belang en het algemeen beleid. De cliëntenraad heeft adviesrecht over besluiten die van belang zijn voor bewoners. Thuiszorgbureau CuraSpes is wettelijk verplicht om bij deze besluiten advies te vragen aan de cliëntenraad. Dat advies moet tijdig worden gevraagd zodat het meegenomen en meegewogen kan worden in de besluitvorming. Het ene besluit is voor bewoners en deelnemers aan de dagactiviteiten van groter belang dan het andere. Daarom heeft de cliëntenraad voor een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Dit houdt in dat Thuiszorgbureau CuraSpes geen besluit mag nemen als de cliëntenraad het met dat voorgenomen besluit niet eens is. Onderwerpen waarvoor advies- of instemmingsrecht gevraagd moet worden zijn onder andere belangrijke wijzigingen in de organisatie, verbouwingen, voeding, veiligheid, voorzieningen, hygiëne, geestelijke verzorging en klachtenbehandeling. Daarnaast is de cliëntenraad ook bevoegd om ongevraagd te adviseren over aangelegenheden die voor bewoners en deelnemers van de dagactiviteiten van belang zijn, maar niet noodzakelijk onder het adviesrecht vallen. Ook heeft de cliëntenraad het recht een lid voor de Raad van Toezicht voor te dragen.

Betrokken bij de organisatie

De cliëntenraad is door de directie benoemd en bestaat uit een aantal cliënten die zorg ontvangen van CuraSpes of die op een andere manier betrokken zijn bij de organisatie. Alle leden onderschrijven de grondslag van de organisatie. Een belangrijk punt van aandacht is de herkenbaarheid van deze identiteit in de dagelijkse praktijk van zorg- en hulpverlening.

Contact met cliënten

De cliëntenraad vindt het heel belangrijk om zelf met cliënten en/of vertegenwoordigers te spreken over de kwaliteit van de geleverde zorg en/of hulpverlening. Daarom legt de cliëntenraad ook huisbezoeken af. Dit gebeurt alleen als de cliënt of mantelzorger dit ook wil. Vanzelfsprekend wordt dan geheimhouding in acht genomen.

Wordt u het nieuwe lid van de cliëntenraad?

Wilt u samen met de huidige leden de belangen van bewoners vertegenwoordigen? Bent u bereid om ongeveer 6 keer per jaar met de cliëntenraad bij elkaar te komen voor een overleg? Vooraf krijgt u de informatie toegestuurd en doorgaans kost het u samen met wat mails ongeveer 4-6 uur per maand om dit door te nemen. Uw onkosten worden vergoed. U hoeft geen specifieke kennis van de ouderenzorg te hebben, maar het helpt wel als u gewend bent om in hoofdlijnen te denken. Het is mooi vrijwilligerswerk waarin u echt het verschil kunt maken voor clienten van Thuiszorgbureau CuraSpes!

Heeft u interesse of vragen? Dan kunt u uw gegevens achterlaten in het formulier hieronder. Wij nemen dan binnenkort contact met u op.

    Formulier cliëntenraad