Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Young,Female,Caregiver,Helping,Senior,Woman,Getting,Up
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Doctor.
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Senior woman with cane and young caregiver sitting on bench in park
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Care giver or nurse helping elderly woman to get out of shower
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
previous arrow
next arrow
Home  »  Financiering van de zorg

Financiering van de zorg

CuraSpes financiering van de zorg

CuraSpes kan alle zorg bieden die u nodig heeft en wordt op verschillende manieren gefinancierd:

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg wordt de indicatie gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). CuraSpes kan deze zorg ook bieden d.m.v. een PGB.

De Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet maakt medische zorg financieel toegankelijk voor iedereen. Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Thuiszorg zoals verpleging, persoonlijke verzorging, tijdelijke zorg, nachtzorg en terminale zorg zijn een onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. de basisverzekering. Vanuit uw zorgverzekering kan de wijkverpleegkundige van CuraSpes een indicatie stellen voor verpleging en verzorging. De financiering loopt dan direct via de zorgverzekeraar. Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Voor meer informatie over uw zorgverzekeringswet of basispakket verwijzen wij u door naar uw zorgverzekeraar.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voor huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en dagbesteding kunt u gebruik maken van de Wmo. Deze wet regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regelt u via het Wmo-loket van uw gemeente. Deze zijn verantwoordelijk voor uitvoering hiervan. CuraSpes kan deze zorg ook bieden door middel van een PGB.

Particuliere zorg

Particuliere thuiszorg wordt niet gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet, Wmo of Wlz. Dit betekent dat u zelf de rekening van de geleverde zorg dient te betalen. Een reden om voor particuliere zorg te kiezen kan zijn dat u zelf (meer) behoefte heeft aan zorg, maar voor deze (meer uren aan) zorg geen indicatie heeft gekregen.

De hoogte van de kosten voor onze particuliere thuiszorg zijn afhankelijk van de zorgverlening die u kiest. Tijdens een intakegesprek brengen wij dit samen met u in kaart. De kosten betaalt u met eigen middelen.

Meer informatie of hulp nodig?

Heeft u meer vragen over de financiering van de zorgverlening of heeft u hulp nodig bij een indicatie? Dat kan via het contactformulier of e-mail: info@curaspes.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het volgende telefoonnummer: 070-2210444. Wij zijn op werkdagen van 08:30 tot 17:00 bereikbaar. Onze medewerkers helpen u graag verder.