Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Young,Female,Caregiver,Helping,Senior,Woman,Getting,Up
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Doctor.
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Senior woman with cane and young caregiver sitting on bench in park
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Care giver or nurse helping elderly woman to get out of shower
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
previous arrow
next arrow

Klachtenprocedure

Wat te doen bij een klacht?

Stap 1

We streven er naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Thuiszorgbureau CuraSpes B.V. en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij CuraSpes dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met het team en/of teamleiding. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Stap 2

Het doel van onze interne klachtenafhandeling is om de klacht zo snel en zo prettig mogelijk op te lossen voor alle partijen. Toch kan het voorkomen dat de klacht intern niet naar alle tevredenheid opgelost kan worden. In dat geval kunt u een officiële klacht indienen. Een onpartijdige klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen. De klachtenfunctionaris is een medewerker van Quasir, expertisecentrum op het gebied van klachten in zorg en welzijn. U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkene bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Gegevens klachtenfunctionaris:
Quasir
Postbus 1021, 7940 KA Meppel
T: 0561-618711
E: info@quasir.nl
www.quasir.nl

Stap 3

U meldt uw klacht schriftelijk bij de zorgaanbieder. U ontvangt binnen zes weken een oordeel. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd.

Stap 4

Indien wij de klacht niet in onderling overleg kunnen oplossen, kunt u besluiten de klacht in te dienen bij een geschillencommissie. De geschillencommissie welke belast is met de zaak geeft een bindend advies, wat inhoudt dat de uitspraak daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. Dit kan variëren van verplichte continuering van de behandeling tot een schadevergoeding. Thuiszorgbureau CuraSpes is als lid van branchevereniging Zorgthuisnl automatisch aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Zorggeschil is een onafhankelijke geschilleninstantie welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd.

Contactgegevens geschillendcommissie:
Stichting Zorggeschil
Postbus 24018, 3502 MA Utrecht
T: 0561-618711
E: info@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

Klachtenreglement

Om te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt is een klachtenreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken.

Bij vragen over het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via het telefoonnummer: 070 221 04 44.