Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Young,Female,Caregiver,Helping,Senior,Woman,Getting,Up
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Doctor.
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Senior woman with cane and young caregiver sitting on bench in park
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Care giver or nurse helping elderly woman to get out of shower
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
previous arrow
next arrow

Missie, visie en kernwaarden

Missie

Onze missie is het verlenen van kwalitatieve en  persoonsgerichte zorg en ondersteuning op maat voor hulpbehoeftigen. Centraal hierin staat dat onze cliënten actief betrokken worden bij de invulling van de gewenste zorg of ondersteuning, de regie hebben over hun zorgproces en met een fijn en veilig gevoel thuis kunnen blijven wonen. Ons uitgangspunt is het versterken van de eigen regie en het bevorderen van de zelfredzaamheid.

Visie

Onze zorg is gericht op het versterken van de eigen regie en het bevorderen van de zelfredzaamheid van hulpbehoeftigen, met aandacht voor een prettige en veilige leefomgeving, kwaliteit van leven, persoonlijk functioneren en maatschappelijke participatie. Wensen, behoeften en verwachtingen van cliënten staan bij ons centraal en worden gerealiseerd door een luisterend oor te bieden en korte communicatielijnen uit te zetten. 

Samen met de cliënt stellen we een zorgplan op om doelen te behalen. CuraSpes werkt samen met partijen die dicht bij de cliënten staan, zoals mantelzorgers, familie, naasten, vrijwilligers, gemeenten, opleidingsinstituten, woningcorporaties, bedrijven en zorgverzekeraars en uiteraard met zorgspecialisten, ziekenhuizen en huisartsen. Samen zien we erop toe dat de zorg voor kwetsbare ouderen in Den Haag en omstreken zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd en dat we elkaars kennis vinden en gebruiken. Zodat elke cliënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

CuraSpes streeft naar een kwalitatief hoogwaardige en servicegerichte zorgverlening en realiseert dit door samen te werken met betrokken en gemotiveerde zorgverleners. Onze zorgverleners  zijn gekwalificeerd en ervaren. Zij zijn optimaal betrokken, gedreven in de uitvoering van het werk en inhoudelijk deskundig. Inzet en flexibiliteit staan voorop. 

Wij geloven dat ieder mens uniek is en hoop nodig heeft en dit het fundament vormt voor ontwikkeling. Ieder mens is uniek en verdient een plek in onze gemeenschap. CuraSpes helpt mensen op weg naar een beter leven door het aanbieden van persoonsgerichte zorg met een hoopvol toekomstperspectief. Ons streven is om de meest cliëntgerichte en doeltreffende thuiszorgaanbieder te zijn in Den Haag en omgeving!

Kernwaarden

Vriendelijkheid

Voor cliënten wordt de kwaliteit van zorg in sterke mate bepaald door de manier waarop met cliënten wordt omgegaan, wordt gecommuniceerd. Een goede bejegening veronderstelt dat met cliënten en collega’s vriendelijk, hartelijk en respectvol wordt gecommuniceerd. Cliënten beleven deze vriendelijkheid bij CuraSpes dagelijks en in alle mogelijke situaties.

Medewerkers zijn oprecht betrokken bij cliënten en nemen hen serieus; ze zijn bereid om zich op elk moment open te stellen voor hun vragen. Hierin komt de gelijkwaardigheid die er bestaat tussen cliënt en medewerker tot uitdrukking. Onderling tonen medewerkers zich verbonden met elkaar: aandacht voor elkaar, een vriendelijk woord, bereidwilligheid om elkaar te helpen, dient een houding van ieder en een cultuurkenmerk binnen de organisatie te zijn.

Vertrouwen

Het is voor ons belangrijk om een stabiele basis te bieden aan zowel onze cliënten als medewerkers. Een ieder gaat respectvol met elkaar om in een sfeer van openheid en vertrouwen. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd en ervaren. Zij zijn optimaal betrokken, gedreven in de uitvoering van het werk en inhoudelijk deskundig. Inzet en flexibiliteit en het streven naar continuïteit in de relatie met cliënten staan voorop. Door scholing en bijscholing kunnen onze medewerkers zorg van de hoogst haalbare kwaliteit leveren. Ook zijn we dienstbaar en servicegericht naar de cliënt, zijn naasten en onze samenwerkingspartners. ons uitgangspunt is dat de cliënt zo lang mogelijk kan blijven wonen in de vertrouwde omgeving, zo lang mogelijk met en door vertrouwde personen wordt geholpen en zoveel mogelijk rekening houdend met vertrouwde waarden en gewoonten.

Vakkundigheid

Vakkundigheid heeft te maken met deskundigheid, veiligheid en integriteit, zowel persoonlijk als professioneel. Van elke medewerker wordt verwacht dat hij of zij zich maximaal inzet om zich te bekwamen in het vak. Het verwerven van kennis en kunde is gericht op de eigen ontwikkeling, het beter kunnen inspelen op vragen van cliënten en op de bijdrage aan de doelstelling van de organisatie. Vakkundigheid vraagt van de organisatie en haar leden een cultuur die zich kenmerkt door nieuwsgierigheid en creativiteit; een houding om voortdurend te willen leren en het zorgen voor een goede registratie en verantwoording.

Verbinding

We zetten ons in voor een goede verbinding met onze cliënten en hun naasten. Thuiszorgbureau CuraSpes streeft naar een kwalitatief hoogwaardige en servicegerichte zorgverlening en realiseert dit door door samen te werken met betrokken en gemotiveerde zorgverleners. De zorg voor de cliënt wordt in samenspraak met de cliënt afgestemd op de persoonlijke situatie en voorkeur, rekening houdend met de omgeving, cultuur, religie, taal en nationaliteit. Daarnaast betekent verbinden voor ons dat we het samen met andere organisaties doen. En dus nemen we het initiatief om alle kennis en expertise van de verschillende betrokkenen rondom een cliënt met elkaar te koppelen. Samenwerken, samendoen en daarmee van elkaar leren en verbeteren is vanzelfsprekend.

Veiligheid

CuraSpes besteedt veel aandacht aan een prettige en veilige leefomgeving voor cliënten en een veilige werkomgeving voor zorgverleners. Veiligheid geeft zelfvertrouwen en is een stimulans voor een positieve sfeer. Wij vinden het van groot belang dat een ieder zicht gehoord en geaccepteerd voelt en ervaart dat hij of zij erbij hoort. Belangrijk hierbij is dat iedereen rekening houdt met elkaar, elkaar respecteert en zich kwetsbaar mag opstellen.