Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Young,Female,Caregiver,Helping,Senior,Woman,Getting,Up
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Doctor.
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Senior woman with cane and young caregiver sitting on bench in park
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Care giver or nurse helping elderly woman to get out of shower
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
previous arrow
next arrow

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgbeleid

Mantelzorg is een belangrijk thema binnen de gezondheidszorg. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke betrokkenheid wordt verricht door familie, vrienden en mensen uit de naaste omgeving van de hulpbehoevende. Ruim 2,6 miljoen Nederlanders zorgen langere tijd intensief onbetaald voor een ander. Het gaat dan om zorg en ondersteuning die langer dan 8 uur per week duurt of langer dan 3 maanden achter elkaar. Om kwalitatieve zorg te kunnen verlenen, is een goede samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en CuraSpes van groot belang, waarbij de regie bij de cliënt ligt.

CuraSpes beschouwt de mantelzorger als gelijkwaardige partner en betrekt hem/haar bij het volledige zorgproces. De ondersteuning door en het betrekken van mantelzorgers begint al bij de intake voor de zorgverlening. Mantelzorgers worden daarbij gezien als ervaringsdeskundige en expert voor wat betreft de kennis over de cliënt. Tijdens de intake wordt de zorg afgestemd op de behoefte van de cliënt en de mantelzorger. Er worden concrete afspraken gemaakt over welke hulp- en zorgtaken de mantelzorger wil en kan uitvoeren. Afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgplan van de cliënt, welke periodiek worden geëvalueerd. Het verlenen van mantelzorg kan mentaal en fysiek een zware taak zijn. CuraSpes probeert mantelzorgers bij te staan waar nodig, moedigt hen aan, motiveert, ontlast, maar luistert ook vooral naar de wensen en behoeften van de betrokken mantelzorger. Daar waar mantelzorgers behoefte hebben aan ondersteuning biedt CuraSpes ondersteuning op maat. Het doel hiervan is de draaglast van mantelzorgers te verminderen en de draagkracht in stand te houden of te vergroten. We geven informatie en voorlichtingsbijeenkomsten over de wettelijke verlofregelingen waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken, zoals het kort- of langdurend zorgverlof, calamiteitenverlof of flexibel werken. Ook organiseren we bijeenkomsten over verschillende chronische aandoeningen en mantelzorgondersteuning bijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten is tweeledig; enerzijds is het gericht op het verstrekken van informatie over een relevant onderwerp, anderzijds is de bijeenkomst ook bedoeld om mantelzorgers de mogelijkheid te geven ervaringen met elkaar te delen.

Uitgangspunten mantelzorgondersteuning

  • De zorg krijgt vorm in samenspraak met de cliënt en diens mantelzorger(s) en wordt afgestemd op hun behoeften en wensen;
  • Mantelzorgers worden betrokken in het zorgproces. 
  • Met de instemming van de cliënt, worden mantelzorgers geïnformeerd over de zorgverlening en betrokken bij de evaluatie van de zorgverlening;
  • Wij houden rekening met de specifieke situatie, omstandigheden, wensen en behoeften van mantelzorgers;
  • Wanneer mantelzorgers zelf behoefte hebben aan hulp of ondersteuning geven ze zelf aan wanneer en op welke wijze ze dit willen ontvangen. Dit is  situatieafhankelijk en vraagt om maatwerk;
  • We schenken aandacht aan de draagkracht en draaglast van mantelzorger en de balans daartussen en maken dit bespreekbaar;
  • Wij bieden ondersteuning en hulp aan mantelzorgers en geven praktische tips, informatie en voorlichting. Om mantelzorgers te ontlasten, nemen wij,  daar waar nodig, taken over;
  • Mantelzorgers kunnen bij CuraSpes terecht met vragen en opmerkingen.

Interesse in mantelzorgondersteuning?

Wilt u een afspraak maken voor mantelzorgondersteuning of heeft u vragen? Dan kunt u uw gegevens achterlaten in het formulier hieronder. Wij nemen dan binnenkort contact met u op.

    Formulier mantelzorgondersteuning