Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Young,Female,Caregiver,Helping,Senior,Woman,Getting,Up
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Doctor.
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Senior woman with cane and young caregiver sitting on bench in park
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Care giver or nurse helping elderly woman to get out of shower
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
previous arrow
next arrow

Bestuur en Toezicht

CuraSpes kent een eenhoofdig bestuur. Daarnaast is er een Raad van Commissarissen die integraal toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen onze onderneming. Het doel van de Raad van Commissarissen is het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van zorg- en dienstverlening van CuraSpes.

Leden Raad van Commissarissen

  • Mw. Astrid van der Doesen
  • Mw. Hendrika Adriaansen

Zorgbrede Governancecode

CuraSpes werkt volgens de normen van de Zorgbrede Governancecode. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. In deze Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

De Raad van Commissarissen toetst of het bestuur bij zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie, en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn. De leden van de Raad van Commissarissen houden de ontwikkelingen in de maatschappij in het oog en toetsen het beleid van CuraSpes daarop. Ook zijn zij ervoor om gevraagd of ongevraagd advies te geven aan het bestuur over de nieuwe strategie en het beleid van de organisatie. De Raad van Commissarissen staat het bestuur met raad en advies terzijde.

Een uitgebreide beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld in het Reglement Raad van Commissarissen CuraSpes B.V. Het reglement is opgesteld met inachtneming van de inhoud van de Governancecode zo2017.