Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
previous arrow
next arrow
Slider

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen onze onderneming. Het doel van de Raad van Commissarissen is het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van zorg- en dienstverlening van CuraSpes B.V.

De directie bestuurt CuraSpes B.V. De Raad van Commissarissen toetst of de directie bij zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie, en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn.

Een uitgebreide beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld in het Reglement Raad van Commissarissen CuraSpes B.V. Het reglement is opgesteld met inachtneming van de inhoud van de Governancecode zorg 2017.

De Raad van Commissarissen van CuraSpes bestaat uit:

  • Astrid van der Does
  • Hendrika Adriaans