Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
Persoonlijke thuiszorg door kleine teams Den Haag en omstreken.
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
curaspes-banner1
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Young,Female,Caregiver,Helping,Senior,Woman,Getting,Up
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Doctor.
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Senior woman with cane and young caregiver sitting on bench in park
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Care giver or nurse helping elderly woman to get out of shower
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
previous arrow
next arrow

Uitsluitcriteria

Thuiszorgbureau CuraSpes wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg thuis leveren aan haar cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we uitsluitcriteria. CuraSpes levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder nader omschreven worden:

 • Zorg aan kinderen (0 – 18 jr);
 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • Cliënten die andere cliënten of medewerkers discrimineren;
 • Cliënten met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Cliënten met wegloopgedrag;
 • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener niet gegarandeerd kan worden;
 • Cliënten met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies;
 • Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen;
 • Cliënten met agressie problemen of seksueel ongewenst gedragingen;
 • Cliënten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de medewerkers van CuraSpes, bijvoorbeeld zeer vervuild woonomgeving/ huisvesting, agressiviteit thuis, etc.;
 • Cliënten met ernstige pscychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist;
 • Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving;
 • Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding;
 • Cliënten die de hulp van CuraSpes niet accepteren;
 • Cliënten met een behoefte aan (hoge) intensieve individuele begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en of vrijheid van de medewerkers in gevaar is of kan komen;
 • Cliënten die vallen onder de Wet zorg en dwang.

Thuiszorgbureau CuraSpes kan de zorgovereenkomst met bestaande cliënten beëindigen indien er een redelijke termijn is verleend tot het verhelpen van de grond voor beëindiging en er sprake is van:

 • Niet nakomen van gemaakte afspraken;
 • Agressief of intimiderend gedrag naar andere cliënten of medewerkers;
 • Seksueel misbruik van andere cliënten of medewerkers;
 • Ongewenste intimiteiten;
 • Lichamelijk geweld;
 • Een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving.

CuraSpes zal te allen tijde hulp bieden aan de cliënt, het netwerk, de verwijzer of zorgbemiddelaar bij het zoeken naar een beter bij de zorgbehoefte aansluitende zorgaanbieder voor elke cliënt waaraan wegens bovenstaande door ons geen zorg kan worden geleverd. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.