Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
Zorg met een hoopvol toekomstperspectief
previous arrow
next arrow
Slider

Uitsluitcriteria 2021

Thuiszorgbureau CuraSpes wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg thuis leveren aan haar cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we uitsluitingscriteria. Thuiszorgbureau CuraSpes levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder nader omschreven worden:

 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • Cliënten die andere cliënten of medewerkers discrimineren;
 • Cliënten met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Cliënten met wegloopgedrag;
 • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener niet gegarandeerd kan worden;
 • Cliënten met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies;
 • Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen;
 • Cliënten met agressie problemen of seksueel ongewenst gedragingen;
 • Cliënten met ernstige pscychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist;
 • Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving;
 • Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding;
 • Cliënten die de hulp van Thuiszorgbureau CuraSpes niet accepteren;
 • Cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang).

Thuiszorgbureau CuraSpes kan de zorgovereenkomst met bestaande cliënten beëindigen indien er een redelijke termijn is verleend tot het verhelpen van de grond voor beëindiging en er sprake is van:

 • Niet nakomen van gemaakte afspraken;
 • Agressief of intimiderend gedrag naar andere cliënten of medewerkers;
 • Seksueel misbruik van andere cliënten of medewerkers;
 • Ongewenste intimiteiten;
 • Lichamelijk geweld;
 • Een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving.

Thuiszorgbureau CuraSpes zal te allen tijde hulp bieden aan de cliënt, het netwerk, de verwijzer of zorgbemiddelaar bij het zoeken naar een beter bij de zorgbehoefte aansluitende zorgaanbieder voor elke cliënt waaraan wegens bovenstaande door ons geen zorg kan worden geleverd. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.